menu.gif

SISSA

De naam Sissa is ontleend aan een legende.
Een jonge Hindoestaanse koning laat zich weinig gelegen liggen aan de toewijding van zijn onderdanen en slaat hun wijze raad in de wind. Een schrandere Brahmaan, Sissa, genaamd, bedenkt een middel om de vorst tot andere gedachten te brengen. Dat middel vindt hij in het schaakspel, waarin de koning de belangrijkste figuur vormt maar die zich alleen maar staande kan houden met steun van zijn onderdanen. Sissa slaag erin de koning te overtuigen, dat hij zijn koninkrijk niet kan handhaven zonder hulp van anderen. Als dank voor zijn betoonde wijsheid en gegeven advies belooft de koning aan Sissa een beloning die hij zelf mag bepalen. Sissa wil als beloning evenveel graankorrels als velden op het schaakbord, met dien verstande dat op het eerste veld één korrel wordt gelegd, op het tweede veld twee korrels, op het derde veld vier korrels, op het vierde veld acht korrels enz. De koning vindt dat te weinig en biedt Sissa enige zakken vol goud aan. Maar Sissa houdt voet bij stuk. Als men aan de uitkering van zijn beloning begint, blijkt al spoedig, dat het aantal korrels zo groot is dat aan de wens niet kan worden voldaan. Het totaal aantal graankorrels zou een onuitsprekelijk getal gaan bedragen van meer dan 21 cijfers. Sissa benut deze situatie om de koning te attenderen op het feit dat het verkeerd en onverstandig is zich tot iets te verplichten waarvan men niet alle consequenties heeft overdacht. Volgens deze legende staat de naam Sissa voor creativiteit, wijsheid en moed.